bleu iris
bleu iris
59,6 x 19,7 inches - oil on canvas